公司动态

Home /

News

紧凑级混动轿车新权势! 吉祥帝豪L 雷神Hi·X上市

紧凑级混动轿车新权势! 吉祥帝豪L 雷神Hi·X上市

跟着中国品牌混动体系的集中发作,吉祥旗下雷神Hi·X混动体系初次搭载于轿车上 ,这就是近日方才上市的帝豪L 雷神Hi·X版本 。这也是中国品牌中,除了比亚迪外,少有拥有混动体系的轿车。

吉祥帝豪L 雷神Hi·X共推出3款车型 ,官方引导价格为13.46-15.06万 ,补助后售价为12.98-14.58万。

详细细节部门,在设计上混动版车型基本延续了帝豪L的设计理念,但在细节处置惩罚上稍有差别 。起首是中网面积硕年夜 ,且年夜面积交叉网格格栅搭配双侧灯组,气魄统统,而且品牌LOGO也使用全新流光银色标识 。内饰部门 ,拥有全新的丛林绿双拼内饰,并针对于细节举行调解,视觉不雅感上越发清爽。配置上 ,则拥有10.25英寸全液晶仪表 、12.3英寸多媒体年夜屏、电子挡把、AQS空气质量治理体系 、负离子净化器 、CN95空调滤芯、抗菌多功效标的目的盘等,并撑持L2级别智能辅助驾驶体系。

动力上,搭载由1.5TD策动机构成的PHEV插电混动体系 ,官方满油满电最年夜续航为1300km,百千米加快时间仅需6.9s 。整车撑持FOTA,拥有20多种智能驾驶模式 ,纯电续航为100km。与其他产物差别的是 ,帝豪L 雷神Hi·X的上风在于,其接纳同级少有的3挡DHT混动电驱变速器,可以或许在低、中 、高速路段有着更高的效率。

末了:

作为吉祥初次搭载雷神Hi·X体系的轿车 ,帝豪L跨越百万辆的销量,和强盛的用户根蒂根基很是合适 。而且,采办帝豪L的用户 ,年夜多都是居家为主,强盛的靠得住性以及节油体现是用户最为看中的。假如您也想采办紧凑级轿车,但纠联合资品牌的配置寒酸 ,没关系看看吉祥帝豪L 雷神Hi·X版本。

首页-雷火竞技_竞猜投注CSGO、刀塔联赛、LOL英雄联盟等电竞赛事!

【读音】:

gēn zhe zhōng guó pǐn pái hún dòng tǐ xì de jí zhōng fā zuò ,jí xiáng qí xià léi shén Hi·Xhún dòng tǐ xì chū cì dā zǎi yú jiào chē shàng ,zhè jiù shì jìn rì fāng cái shàng shì de dì háo L léi shén Hi·Xbǎn běn 。zhè yě shì zhōng guó pǐn pái zhōng ,chú le bǐ yà dí wài ,shǎo yǒu yōng yǒu hún dòng tǐ xì de jiào chē 。

jí xiáng dì háo L léi shén Hi·Xgòng tuī chū 3kuǎn chē xíng ,guān fāng yǐn dǎo jià gé wéi 13.46-15.06wàn ,bǔ zhù hòu shòu jià wéi 12.98-14.58wàn 。

xiáng xì xì jiē bù mén ,zài shè jì shàng hún dòng bǎn chē xíng jī běn yán xù le dì háo Lde shè jì lǐ niàn ,dàn zài xì jiē chù zhì chéng fá shàng shāo yǒu chà bié 。qǐ shǒu shì zhōng wǎng miàn jī shuò nián yè ,qiě nián yè miàn jī jiāo chā wǎng gé gé shān dā pèi shuāng cè dēng zǔ ,qì pò tǒng tǒng ,ér qiě pǐn pái LOGOyě shǐ yòng quán xīn liú guāng yín sè biāo shí 。nèi shì bù mén ,yōng yǒu quán xīn de cóng lín lǜ shuāng pīn nèi shì ,bìng zhēn duì yú xì jiē jǔ háng diào jiě ,shì jiào bú yǎ gǎn shàng yuè fā qīng shuǎng 。pèi zhì shàng ,zé yōng yǒu 10.25yīng cùn quán yè jīng yí biǎo 、12.3yīng cùn duō méi tǐ nián yè píng 、diàn zǐ dǎng bǎ 、AQSkōng qì zhì liàng zhì lǐ tǐ xì 、fù lí zǐ jìng huà qì 、CN95kōng diào lǜ xīn 、kàng jun1 duō gōng xiào biāo de mù de pán děng ,bìng chēng chí L2jí bié zhì néng fǔ zhù jià shǐ tǐ xì 。

dòng lì shàng ,dā zǎi yóu 1.5TDcè dòng jī gòu chéng de PHEVchā diàn hún dòng tǐ xì ,guān fāng mǎn yóu mǎn diàn zuì nián yè xù háng wéi 1300km,bǎi qiān mǐ jiā kuài shí jiān jǐn xū 6.9s。zhěng chē chēng chí FOTA,yōng yǒu 20duō zhǒng zhì néng jià shǐ mó shì ,chún diàn xù háng wéi 100km。yǔ qí tā chǎn wù chà bié de shì ,dì háo L léi shén Hi·Xde shàng fēng zài yú ,qí jiē nà tóng jí shǎo yǒu de 3dǎng DHThún dòng diàn qū biàn sù qì ,kě yǐ huò xǔ zài dī 、zhōng 、gāo sù lù duàn yǒu zhe gèng gāo de xiào lǜ 。

mò le :

zuò wéi jí xiáng chū cì dā zǎi léi shén Hi·Xtǐ xì de jiào chē ,dì háo Lkuà yuè bǎi wàn liàng de xiāo liàng ,hé qiáng shèng de yòng hù gēn dì gēn jī hěn shì hé shì 。ér qiě ,cǎi bàn dì háo Lde yòng hù ,nián yè duō dōu shì jū jiā wéi zhǔ ,qiáng shèng de kào dé zhù xìng yǐ jí jiē yóu tǐ xiàn shì yòng hù zuì wéi kàn zhōng de 。jiǎ rú nín yě xiǎng cǎi bàn jǐn còu jí jiào chē ,dàn jiū lián hé zī pǐn pái de pèi zhì hán suān ,méi guān xì kàn kàn jí xiáng dì háo L léi shén Hi·Xbǎn běn 。


上一篇:补助后12.98万起吉祥帝豪L雷神Hi·X超等电混全世界售 下一篇:别克君越不只有奢华

发表评论